نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
کابل40982 نفر344.248 نمره80.972 نمره
غزني7653 نفر344.202 نمره101.289 نمره
جوزجان3914 نفر342.538 نمره89.431 نمره
کاپيسا2802 نفر339.237 نمره101.122 نمره
بلخ12879 نفر337.799 نمره84.417 نمره
لوگر2904 نفر336.425 نمره82.537 نمره
ميدان وردگ3535 نفر334.421 نمره105.959 نمره
زابل291 نفر331.066 نمره117.304 نمره
سرپل1520 نفر330.809 نمره99.854 نمره
هلمند1631 نفر330.661 نمره146.976 نمره
هرات10849 نفر329.575 نمره107.894 نمره
پنجشير1340 نفر327.797 نمره91.25 نمره
فراه1361 نفر327.521 نمره110.976 نمره
نيمروز416 نفر325.614 نمره124.924 نمره
سمنگان1653 نفر324.179 نمره97.408 نمره
غور1420 نفر322.666 نمره117.841 نمره
دايکندی2807 نفر322.005 نمره106.517 نمره
فارياب4289 نفر321.267 نمره80.972 نمره
باميان4095 نفر321.088 نمره0 نمره
ننگرهار15391 نفر320.935 نمره90.851 نمره
کندهار3032 نفر320.683 نمره122.691 نمره
کندز5521 نفر318.648 نمره0 نمره
لغمان2329 نفر317.36 نمره101.628 نمره
خوست4055 نفر317.313 نمره84.417 نمره
ارزگان569 نفر312.219 نمره101.334 نمره
بادغيس469 نفر311.889 نمره84.247 نمره
بغلان5637 نفر311.053 نمره80.972 نمره
پکتيا2612 نفر303.593 نمره114.1 نمره
بدخشان7566 نفر303.548 نمره94.395 نمره
پروان4300 نفر300.848 نمره84.251 نمره
تخار7597 نفر300.504 نمره85.837 نمره
پکتيکا784 نفر299.833 نمره120.213 نمره
کنر3018 نفر294.287 نمره100.955 نمره
نورستان187 نفر253.9 نمره107.712 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en