نتیجه مجموع بالاترین نمره پاینترین نمره
کابل 40982 نفر 344.248 نمره 80.972 نمره
غزني 7653 نفر 344.202 نمره 101.289 نمره
جوزجان 3914 نفر 342.538 نمره 89.431 نمره
کاپيسا 2802 نفر 339.237 نمره 101.122 نمره
بلخ 12879 نفر 337.799 نمره 84.417 نمره
لوگر 2904 نفر 336.425 نمره 82.537 نمره
ميدان وردگ 3535 نفر 334.421 نمره 105.959 نمره
زابل 291 نفر 331.066 نمره 117.304 نمره
سرپل 1520 نفر 330.809 نمره 99.854 نمره
هلمند 1631 نفر 330.661 نمره 146.976 نمره
هرات 10849 نفر 329.575 نمره 107.894 نمره
پنجشير 1340 نفر 327.797 نمره 91.25 نمره
فراه 1361 نفر 327.521 نمره 110.976 نمره
نيمروز 416 نفر 325.614 نمره 124.924 نمره
سمنگان 1653 نفر 324.179 نمره 97.408 نمره
غور 1420 نفر 322.666 نمره 117.841 نمره
دايکندی 2807 نفر 322.005 نمره 106.517 نمره
فارياب 4289 نفر 321.267 نمره 80.972 نمره
باميان 4095 نفر 321.088 نمره 0 نمره
ننگرهار 15391 نفر 320.935 نمره 90.851 نمره
کندهار 3032 نفر 320.683 نمره 122.691 نمره
کندز 5521 نفر 318.648 نمره 0 نمره
لغمان 2329 نفر 317.36 نمره 101.628 نمره
خوست 4055 نفر 317.313 نمره 84.417 نمره
ارزگان 569 نفر 312.219 نمره 101.334 نمره
بادغيس 469 نفر 311.889 نمره 84.247 نمره
بغلان 5637 نفر 311.053 نمره 80.972 نمره
پکتيا 2612 نفر 303.593 نمره 114.1 نمره
بدخشان 7566 نفر 303.548 نمره 94.395 نمره
پروان 4300 نفر 300.848 نمره 84.251 نمره
تخار 7597 نفر 300.504 نمره 85.837 نمره
پکتيکا 784 نفر 299.833 نمره 120.213 نمره
کنر 3018 نفر 294.287 نمره 100.955 نمره
نورستان 187 نفر 253.9 نمره 107.712 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en