نتیجهمجموعبالاترین نمرهپاینترین نمره
هرات12039 نفر340.97 نمره0 نمره
کابل38816 نفر339.26 نمره0 نمره
ميدان وردگ4279 نفر334.46 نمره0 نمره
غزني9056 نفر332.86 نمره0 نمره
غور2002 نفر331.57 نمره0 نمره
سرپل1519 نفر331.36 نمره0 نمره
بلخ15168 نفر331.14 نمره0 نمره
دايکندی3552 نفر329.74 نمره102.39 نمره
باميان5372 نفر328.18 نمره95.53 نمره
جوزجان4410 نفر325.14 نمره0 نمره
بدخشان9649 نفر323.21 نمره0 نمره
فراه1048 نفر323.14 نمره0 نمره
کاپيسا4039 نفر323.03 نمره0 نمره
خوست4583 نفر322.79 نمره0 نمره
لغمان1744 نفر321.38 نمره0 نمره
ننگرهار9985 نفر317.75 نمره0 نمره
لوگر3577 نفر315.49 نمره0 نمره
کنر3183 نفر313.63 نمره0 نمره
پروان6518 نفر313.41 نمره0 نمره
نيمروز351 نفر312.1 نمره105.85 نمره
بغلان7034 نفر311.82 نمره0 نمره
کندز6060 نفر311.72 نمره0 نمره
بادغيس580 نفر311.61 نمره111.09 نمره
ارزگان644 نفر311.46 نمره0 نمره
کندهار2028 نفر309.14 نمره0 نمره
تخار9336 نفر308.48 نمره0 نمره
پکتيا3002 نفر308.47 نمره0 نمره
زابل408 نفر303.51 نمره0 نمره
نورستان247 نفر303.26 نمره0 نمره
پنجشير1958 نفر302.95 نمره87.26 نمره
سمنگان1997 نفر300.47 نمره0 نمره
پکتيکا883 نفر299.88 نمره100.42 نمره
فارياب4852 نفر298.96 نمره84.33 نمره
هلمند996 نفر295.37 نمره0 نمره
بامیان66 نفر0 نمره0 نمره
پکتیا50 نفر0 نمره0 نمره
دایکندی19 نفر0 نمره0 نمره
شغنان36 نفر0 نمره0 نمره
بدخشان71 نفر0 نمره0 نمره
بدخشان40 نفر0 نمره0 نمره
وردگ1 نفر0 نمره0 نمره
بادغیس2 نفر0 نمره0 نمره
پکتیکا6 نفر0 نمره0 نمره
درواز5 نفر0 نمره0 نمره
غزنی104 نفر0 نمره0 نمره
کاپیسا123 نفر0 نمره0 نمره
ننګرهار8 نفر0 نمره0 نمره
کونړ1 نفر0 نمره0 نمره
بهارک36 نفر0 نمره0 نمره
پنجشیر10 نفر0 نمره0 نمره
سمنګان45 نفر0 نمره0 نمره
فاریاب217 نفر0 نمره0 نمره
میدان وردگ41 نفر0 نمره0 نمره
نیمروز1 نفر0 نمره0 نمره
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en