نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
صفی الله عبدالشکور بازارتشکان بدخشان 303.548 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
بنفشه غلام حسن -لیسه عالی مخفی بدخشان 302.828 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
رویین محمداصغر تجربوي بتاش بدخشان 295.793 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
احمدسجاد نجیب الله خصوصی خورشید بدخشان 292.467 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
مرتضی محمدحسین ميرفضل الله بدخشان 290.672 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
عبدالفرید عبدالواصل چته بدخشان 289.87 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
فروغ شاه محمدطارق -لیسه عالی مخفی بدخشان 286.126 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمداقبال عبدالرسول کوکچه بدخشان 285.726 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل
عبدالخالد عبدالشهید ميرفضل الله بدخشان 283.008 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
وجیهه محمدظاهر دشت پنگ بدخشان 282.104 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
وحیدالله نوراحمد ذکورنيمتله بدخشان 278.601 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدابراهیم طلاخان رحمت بدخشان 278.239 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدفهیم خدایداد محمودان بدخشان 278.027 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نعمت الله نصرالله رحمت بدخشان 272.069 دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
عبدالصبور عبدالسلام عبدالقادرحنيف شهيد بدخشان 270.444 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
امرالدین انصار کمال الدین لیسه عالی کوکچه بدخشان 270.247 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
شبیراحمد نورعلم سائف شهيد بدخشان 270.031 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شیرین بیک رحمن بیک چاسنورسفلي بدخشان 266.77 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
سیدشفیق عالم شاه وير بدخشان 266.223 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
آریا عبدالخالق حلیمه سعدیه بدخشان 266.209 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان
سیدغوث الدین سیدصدرالدین چتراق بدخشان 264.872 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
ذکرالله خالدار رحمت بدخشان 264.438 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
امیرهمزه محمدیاربیک جاشتک بدخشان 263.52 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شفیق الرحمن محمد امان ميرفضل الله بدخشان 263.085 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نصیراحمد عبدالجلیل سائف شهيد بدخشان 262.11 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
کریم الله نورالدین نديمي بدخشان 262 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز
سعادت شاه حیدرشاه ذکور ده شهر بدخشان 260.963 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
سمیع الله نوراحمد ميرفضل الله بدخشان 259.674 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
مجیب الله دلاور غياثي بدخشان 258.477 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
ضیاءالرحمن خلیل الرحمن محمودشهيدبهارک بدخشان 257.642 دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان
فرخ لقا محمدایوب -لیسه عالی مخفی بدخشان 256.603 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
مختار احمد عبدالغنی ده سیدان بدخشان 256.3 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
ذکیه ختم الله حلیمه سعدیه بدخشان 255.239 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نجلا محمدقاسم نسوان بهارک بدخشان 254.629 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدشاه ظاهر لیسه ذکور نوآباد بدخشان 254.492 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
داریوش هیکل سائف شهيد بدخشان 254.362 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محی الدین صدیق ذکورکرستده بدخشان 254.006 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
حشمت الله کریم الله سایف شهيد بدخشان 253.912 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
فرهانه عصمت الله نجيب الله شهيد بدخشان 253.228 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
نوید الله عبدالقهار خردمند شهید بدخشان 252.141 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشان
فایض احمد خان ورنگ بدخشان 251.851 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان
ولی الله لطف الله ذکورده بازار بدخشان 251.259 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار
حسینه امیرمحمد حلیمه سعدیه بدخشان 251.044 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان
پاینده سلیمان رحمت الله خصوصی خورشید بدخشان 250.945 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
فرزان احمدجان سائف شهيد بدخشان 250.917 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
سباوون سیف الله ذکور حميدي سرغيلان بدخشان 250.109 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان
مریم عوض نسوان مرکزی اشکاشم بدخشان 249.773 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
امرنسا سیدجمال الدین نسوان ویر بدخشان 248.714 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ
عتیق الله محمدالله محمودشهيدبهارک بدخشان 248.493 دیپارتمنت تأمین برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
مصرف خان جمعه خان شدوج بدخشان 248.062 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en