نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
ذین الله خدابخش جمعيت ابوريجا بغلان بغلان 311.053 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
همایون حسین داد ابراهيم خان بغلان 310.93 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
مصطفی حبیب الله خاتم الانبيا بغلان 304.224 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدزاهد محمدرازق (1) گلمیران بغلان 302.742 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان
عبدالوارث غلام ناصر ذکورزمانخیل بغلان 301.96 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ذینب خیرمحمد نسوان معدن بغلان 297.668 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
حسن سرور کهنه مسجد بغلان 285.527 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
سیدمحسن غلام جیلانی ذکور اسلام قلعه بغلان 284.948 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
امید شجاع الدین ابومسلم خراساني بغلان 283.719 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
احمدفواد عبدالرحمن ذکور اسلام قلعه بغلان 283.292 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبدالله محمد اسمعیل شهدای بغلان صنعتي بغلان 282.607 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
گیتا ابراهیم نسوان معدن بغلان 282.365 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
احسان الله غلام ربانی ميرغلام رسول شهيد بغلان 280.204 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
عبدالحی عبدالقادر مرکز تاله بغلان 279.619 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شکرالله تاج محمد استادعبدالرحمن بغلان 279.42 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شمس الرحمن گل الرحمن نوي بغلان بغلان 279.156 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فیض الله عبدالسلام نوی بغلان بغلان 278.647 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
انعام الله عبدالغفار حضرت ابوبکر صديق (رض) بغلان 278.534 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدابراهیم محمدنادر خواجه کمال ولي بغلان 277.288 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
حسیب الله محمدحیدر حضرت حمزه بغلان 276.838 دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
محیب الله نجیب الله خاتم الانبيا بغلان 275.246 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
خواجه زاهد سیدامان خواجه مرکز تاله بغلان 274.815 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
بهشته حاجی عبدالله حوا پلخمری بغلان 272.716 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
شمس الرحمن شمس الحق سبزمحمد بغلان 272.591 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
محمدصهیب حاجی دادالله خاتم الانبيا بغلان 270.839 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
دیوه محمدزمان نسوان نمبر2 بغلان 270.264 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
مصباح الدین شمس الدین ابومسلم خراساني بغلان 270.062 دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
رامین محمدبهرام خاتم الانبيا بغلان 266.246 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
جاهد محمدداود خاتم الانبيا بغلان 264.991 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
اقبال شاه دولت شاه خاتم الانبيا بغلان 264.285 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
نجیب الله عتیق الله (1) گلمیران بغلان 264.223 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
اجمیر نورمحمد خاتم الانبيا بغلان 263.511 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان
عمرعلی غلام سرور خاتم الانبيا بغلان 261.893 دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
محمدتمیم آقا محمد خاتم الانبيا بغلان 261.448 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدصادق امرالدین استادعبدالرحمن بغلان 260.636 دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار
عبدالربی عبدالجلیل خاتم الانبيا بغلان 259.951 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدموسی محمدعثمان مولوي محمد نبي شهيد بغلان 259.511 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
عابدالله عتیق الله شهدای بغلان صنعتي بغلان 259.047 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
سمیه عبیدالرحمن نسوان خنجان بغلان 258.87 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل
رحمت الله محمدنگین استادعبدالرحمن بغلان 258.838 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
رونا عبدالغیاث فاطمه الزهرا بغلان 258.795 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ
عاشق حسین موسی ميهن بغلان 258.265 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
حکمت الله کریم خان بغلان مرکز بغلان 258.087 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
سونا عبدال حمید حوا پلخمری بغلان 257.979 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بغلان
عمرعلی رحم علی کنده سنگ بغلان 257.901 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشان
سیف الدین جان محمد بغلان مرکز بغلان 257.239 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
محمدمصطفی محمدیوسف خاتم الانبيا بغلان 256.29 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
محمداشرف محمدعزیز خاتم الانبيا بغلان 256.238 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون ننگرهار
مینه عبدالرشید نسوان نمبر2 بغلان 255.391 دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان
ذکرالدین صلاح الدین برفک بغلان 253.49 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en