نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
آریا ضیامحمد اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 337.799 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدکریم محمدناصر ذکورافغان ترک مزارشریف بلخ 316.227 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امید عطامحمد ذکورافغان ترک مزارشریف بلخ 314.211 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
شجاع الدین شمس الدین ذکورافغان ترک مزارشریف بلخ 312.955 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمد سنجر محمد امین افغان ترک مزار بلخ 310.944 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
فرحنوش عبدالله اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 310.837 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مسعوده اله بیردی تـجربوي بلخ 307.651 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سمیه احمدضیا اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 307.329 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سومر عبدالرب اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 307.205 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
احمدمبین عبدالبصیر خالدابن وليد بلخ 302.521 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
سونیا سیدشاه بي بي زينب بلخ 302.181 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سرور گشتی نمبر2صلح شهيدمزاري بلخ 301.192 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عین الله سعدالله سلطان غياث الدين بلخ 300.021 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
عبدالبصیر محمدسلیم امام صاحب بلخ 299.988 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
اسما محمدلطیف اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 299.089 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فریده سخی داد اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 296.101 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
رامیشه محمدهاشم افغان ترک لیسه بلخ 295.577 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فایزه حبیب الله اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 295.467 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
فریداحمد محمدخان ذکورافغان ترک مزارشریف بلخ 295.255 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
ابوبکر کمال الدین سلطان غياث الدين بلخ 294.395 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
نور احمد تغایمراد ميرغلام محمدربيع بلخ 294.212 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
رحیمه جعفر بلخ باستان بلخ 294.101 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
منصور غلام سخی نوبهار بلخ بلخ 292.535 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدداود عبدالعلی مقصدالله شهيد بلخ 292.016 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
محمدعزیز ضامن علی علي آباد بلخ 291.665 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
مطهره سیدمحمدتقی ستـاره بلخ 291.45 دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ
محمد بشیر کمال الدین خصوصي مهر بلخ 291.169 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
محمدنعیم عبدالخلیل ذکور خلم بلخ 289.341 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
سمیع الله عبدالرحمن محمديوسف خيرخواه بلخ 289.21 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
میرویس عبدالبصیر غازي امان الله بلخ 288.212 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نویداحمد محمدخان ذکورافغان ترک مزارشریف بلخ 287.672 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
زهرا غلام علی نسوان 1 یولمرب بلخ 287.521 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ترانه عنایت الله خصوصي راهدان بلخ 287.222 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سمیع الله محمد انور خصوصي مهر بلخ 286.988 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
حیدرشریف غلام صدیق باختر بلخ 286.025 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عبدالرحیم عبدالحکیم خالدابن وليد بلخ 284.787 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
ساره محمدهاشم فاطمه بلخي بلخ 284.525 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مرضیه عبدالظاهر بي بي زينب بلخ 284.515 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
احمدصمیم محمدالدین ذکورافغان ترک مزارشریف بلخ 283.434 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شمس الدین نورمحمد غازي امان الله بلخ 283.411 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
محمدناصر محمدنادر ابومسلم خراساني بلخ 283.398 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احسان الله محمد حسن خصوصي مهر بلخ 282.85 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
بینظیر ثمرالدین ابومسلم خراساني بلخ 282.807 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مونیکا محمدعمر فاطمه بلخي بلخ 282.678 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمد مهران بشیر احمد خصوصي مهر بلخ 281.866 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نقیب الله محمدحسین سيد اسماعيیل بلخِي بلخ 281.508 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
سمیه میرحسین محمد هاشم برات بلخ 281.395 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
عبدالبصیر عبدالظاهر ذکور خلم بلخ 281.388 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
عبدالوهاب غلام حیدر باختر بلخ 281.036 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
علی محمد محمدقاسم قزل آباد بلخ 280.695 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en