نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
شهیره سیدکبیر نسوان بي بي مريم تخار 300.504 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
حفیظ الله عبدالحق داکتر سيدحسين شهيد تخار 296.432 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
وحیدالله روزی محمد ابوعثمان تالقاني تخار 291.027 دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
عتیق الله احسان الله ذکور سرای سنگ تخار 287.823 دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
انعام الدین کمال الدین داکتر سيدحسين شهيد تخار 284.847 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
منهاج الدین شرف الدین صميمي شهيد تخار 283.161 دیپارتمنت انجینری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل
عبدالبشیر محمدنظر داکتر سيدحسين شهيد تخار 282.624 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
سحر امان الدین نسوان بي بي هاجره تخار 282.098 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
عبدالطیف عیسی خان داکتر سيدحسين شهيد تخار 277.48 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
عبدالحسین عبدالودود ملا عبدالودود شهيد تخار 268.318 دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
ملیتا نجم الدین بي بي مريم تخار 266.079 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار
صلاح الدین برهان الدین حامــــدي شهيد تخار 263.546 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
فرشته نورالدین عطایی نسوان بي بي مريم تخار 263.307 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
نویدالله حفیظ الله سيد اکرام الدین شهيد تخار 262.718 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
احمدپرویز محمد نسیم ملا عبدالودود شهيد تخار 262.656 دیپارتمنت انجنیری آبرسانی و محیط زیست صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری منابع آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل
مجیب الله جمال الدین حامــــدي شهيد تخار 262.32 دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان
فاطمه عبدالاول نسوان سرايسنگ تخار 262.001 دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنحی نرسنگ و قابلگی پوهنتون طبی کابل
عبدالموجود شاه محمود ابوعثمان تالقاني تخار 261.312 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
عتیق الله محمدالله داکتر سيدحسين شهيد تخار 260.57 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
زهره عبدالاول نسوان سرايسنگ تخار 259.854 دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل
آریاجان عتیق الله نسوان 1 تخار 258.845 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
محمدصابر شمس الدین داکتر سيدحسين شهيد تخار 257.191 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
هدایت الله غلام ربانی ذکور سرای سنگ تخار 256.748 دیپارتمنت پروتیز دندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل
محفوظ الله عبدالمالک ملا عبدالودود شهيد تخار 256.401 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
حسیب الله حاجی محمدعلی داکتر سيدحسين شهيد تخار 253.61 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
طاهره بیک علی -نسوان بی بی هاجره تخار 252.931 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
ندا عبدالرشید نسوان بي بي مريم تخار 252.865 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
شگوفه نورمحمد " نسوان بي بي حوا تخار 252.567 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
عبدالمجید عبدالستار حامــــدي شهيد تخار 251.673 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
ذبیح الله محمد احسان ذکورسرايسنگ تخار 250.79 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
روح الله محمدنبی حامــــدي شهيد تخار 250.174 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ
تبسم نذیرالله نسوان 1 تخار 249.099 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
مروه حمدالرحمن نسوان نمبر1 تخار 249.093 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار
قدرت الله احسان الله ذکورسرايسنگ تخار 249.07 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
قدرت الله حبیب الله خواجه بهاوالدين تخار 246.405 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
عبدالعلیم عبدالصمد داکترسيدحسين شهيد تخار 246.251 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
پویان محمدعیسی سيد عبدالله شهيد تخار 246.078 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
تاج محمد حاجی محمد اتـــــحـاد بنگي تخار 245.903 دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان
فهیمه عبدالحمید -نسوان بی بی هاجره تخار 245.179 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
احمد تمیم محمد نسیم ملا عبدالودود شهيد تخار 245.048 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
فیصل عبدالصادق ینگی قلعه تخار 244.631 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نادیه عبدالمتین " نسوان بي بي حوا تخار 244.539 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
سهراب جمشید ملا عبدالودود شهيد تخار 244.53 دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنحی زراعت پوهنتون کابل
روح افزا عتیق الله نسوان نمبر1 تخار 244.128 انستیتوت های نیمه عالی ولایت تخار
مشعل الدین قدرت الله حامــــدي شهيد تخار 242.786 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تخار
مجیب الرحمن عبدالقهار ذکوردهنه بنگی تخار 242.701 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
محمدآصف محمدظاهر ذکوردشت قلعه تخار 242.345 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
محمدیونس محمداکبر سيد عبدالله شهيد تخار 242.274 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
حسیب الله محمدعظیم مولانا جلال الدين تخار 241.811 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نورالدین جلال الدین مولانا جلال الدين تخار 241.208 دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en