نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
فیروزه محمدعمر نسوان مولانا امرالله فارياب 321.267 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
محمدمصطفی نظرمحمد تجربوي عربخانه فارياب 316.102 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
ذبیح الله نورالدین خراسان فارياب 315.2 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدناصر عبدالغنی تجربوي عربخانه فارياب 310.123 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
قدرت الله عبدالصمد تجربوي عربخانه فارياب 309.222 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شاهرخ بیگ فرهاد مرکزقرائی فارياب 305.309 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
امیدالله غلام رسول یوسف اندخوی فارياب 304.248 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مدینه عبدالعلی ستاره فارياب 304.093 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سونیتا محمدآصف دولت گیلدی فدایی فارياب 302.532 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
راکیه همراه نسوان ينگی تيگرمان فارياب 302.396 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
مهتاب عبدالرحمن نسوان يولدوز اندخوي فارياب 301.768 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فزیک پوهنتون کابل
ملیحه غلام صادق نـــــسوان افغــان کوت فارياب 297.209 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
صنعت الله محمدرحیم قاضی بابه مراد فارياب 295.326 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سید شهادت الله سید بهاوالدین ذکوردهنو فارياب 293.418 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
سجیه خیرمحمد نـــــسوان افغــان کوت فارياب 290.75 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
احمدلیث نجم الدین خصوصي آيدين فارياب فارياب 290.389 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
فیض الله غلام دستگیر ذکوردره زنگ فارياب 289.3 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نوراحمد دین محمد ابومسلم اندخوي فارياب 288.992 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عزت الله محمدنبی خصوصي آيدين فارياب فارياب 287.034 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدآصف دین محمد ابوعبيد جوزجاني فارياب 285.747 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
نصرت الله نجیب الله ذکور کوهيخانه فارياب 284.993 دیپارتمنت امور مالی بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب
آزادبیک دوست محمد خصوصي آيدين فارياب فارياب 283.761 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
عبدالوهاب عبدالقیوم کامل شهيد فارياب 283.48 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
محی الدین آق محمد یوسف اندخوی فارياب 283.44 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
سهراب عبدالصمد خصوصي آيدين فارياب فارياب 282.817 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
هبت الله عبدالاحد ذکورسرچکان فارياب 281.001 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
احمد بشیر سلطان محمد ذکورغلبيان فارياب 280.485 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
ادیبه محمدیار نسوان بي بي عايشه صديقه فارياب 279.939 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نوراحمد شیرمحمد خصوصي آيدين فارياب فارياب 278.86 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
غلام سخی خال محمد نادم قيصاری فارياب 278.742 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
حبیب الله حدایقل سعدالله شهید فارياب 278.72 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
نصیب الله حبیب الله خصوصي آيدين فارياب فارياب 278.646 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
هدایت الله عبدالله زعفران فارياب 278.266 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
تمنا جلال الدین دولت گیلدی فدایی فارياب 277.406 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
فخریه عصمت الله ستاره فارياب 276.826 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
لطف الله محمدرحیم تجربوي عربخانه فارياب 276.574 دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب
مصطفی شکرالله ذکورکوه صياد فارياب 275.748 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
بسیمه محمدامان نسوان نمبر2 فارياب 274.122 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سید نقیب الله سید نبی بيرکه فارياب 273.898 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
سیدشفیق الله سیدامان الله تجربوي عربخانه فارياب 273.889 دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب
شبنم عبدالشکور نسوان ينگی تيگرمان فارياب 271.894 دیپارتمنت انستیزی صرف برای اناث پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
نرکس محمدیونس نسوان نمبر2 فارياب 271.661 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
عصمت الله حیات الله تجربوي عربخانه فارياب 271.151 دیپارتمنت جغرافیه پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب
صدیق الله حبیب الله زعفران فارياب 271.056 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ
نصرت الله غلام نبی ذکوردره زنگ فارياب 270.292 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
نوراحمد خالمیرزا تجربوي عربخانه فارياب 270.043 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
نیک محمد سخی محمد تجربوي عربخانه فارياب 269.948 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
شیرمحمد ولی محمد خصوصي آيدين فارياب فارياب 269.677 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان
محمدظریف محمدامین خراسان فارياب 269.605 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
احمدبلال شمس الدین خراسان فارياب 268.551 دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en