نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
عبدالحمید سلطان محمد خصوصي کوثر فراه 327.521 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
زهره عبدالروف خصوصي کوثر فراه 327.331 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد براق الدین خصوصي کوثر فراه 327.324 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
جلیل احمد شراف الدین خصوصي کوثر فراه 326.107 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد داود عبدالبصیر خصوصي کوثر فراه 324.009 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نوید عبدالعلی خصوصي کوثر فراه 322.923 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدفواد عبدالهادی خصوصي کوثر فراه 322.666 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نجیب الله جمعه خان خصوصي کوثر فراه 322.468 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
پیام عبدالستار خصوصي کوثر فراه 322.314 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
ناجیه عبدالرحمن خصوصي کوثر فراه 321.935 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
ناصر رحم الدین خصوصي کوثر فراه 320.731 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مصطفی احمد خصوصي صلح فراه 320.727 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
جمشید عبدالحمید خصوصي کوثر فراه 319.354 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مجیب الرحمن محمد اسماعیل خصوصي کوثر فراه 317.495 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد عوض نثاراحمد خصوصي کوثر فراه 315.798 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد علی محمدیوسف خصوصي کوثر فراه 315.494 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نسرین عبدالرشید خصوصي کوثر فراه 315.441 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
فاطمه بازمحمد نسوان محبوبه پوپل فراه 313.053 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
اسما محمدداود خصوصي کوثر فراه 312.318 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
بهزاد عبدالواسع ابن يمين جوين فراه 310.365 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شکرالله عبدالعزیز خصوصي کوثر فراه 309.552 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
معراج الدین عبدالقدوس لیسه ابونصرفراهی فراه 309.205 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علی محمد جلیل ذکوریزده فراه 309.195 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
ایمان علی احمد لیسه ابونصرفراهی فراه 308.848 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عاقله غلام سرور خصوصي کوثر فراه 305.884 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد عبدالعلی خصوصي کوثر فراه 304.52 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمود غلام حضرت خصوصي کوثر فراه 304.275 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
مهتاب محمد ابراهیم خصوصي کوثر فراه 304.075 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمدنسیم محمد عاصم لیسه ابونصرفراهی فراه 303.46 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
ننگیالی محمد انور خصوصي کوثر فراه 303.075 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
حاجی گل عبدالرقیب خصوصي مولانا جلال الدين فراه 302.905 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
اسکندر قندو ذکورکین فراه 302.422 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
شریفه عبدالروف نسوان نفیسه توفیق میرزائی فراه 302.265 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
عبدالجلیل قندو لیسه ابونصرفراهی فراه 302.204 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عزت الله لعل محمد مولانا جلال الدین محمدبلخی فراه 301.195 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
احمد جواد عبدالروف خصوصي کوثر فراه 301.105 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
مهدی نصرالله شهيد محمدنادر ايوبي فراه 300.735 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
شاه محمد میراحمد ذکورشورآباد فراه 300.488 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
محمد رضا محمدموسی قلعه زمان فراه 299.44 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
مصطفی عبدالجبار شهيد محمدنادر ايوبي فراه 298.553 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
یارمحمد شیخ احمد مولانا جلال الدین محمدبلخی فراه 298.062 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
میرویس عبدالمجید خصوصي کوثر فراه 297.895 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
حماد عبدالغفار خصوصي کوثر فراه 297.789 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
عزت الله عبدالمجید ملامعین فراهی دارآباد فراه 297.457 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
امید سلطان محمد مولانا جلال الدین محمدبلخی فراه 297.121 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
محمد یاسین میرویس خصوصي کوثر فراه 296.549 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمد عارف محمد یوسف خصوصي کوثر فراه 295.786 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
وزیر محمدعیسی مولانا جلال الدین محمدبلخی فراه 295.553 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
علی احمد سردار محمد لیسه ابونصرفراهی فراه 294.644 دیپارتمنت قضا و څارنوالی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
سیف الله نعمت الله خصوصي کوثر فراه 294.072 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en