نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
محمد بلال محمدظاهر جهادي کلنگار لوگر 336.425 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
انعام الله شیردل محمدآغه لوگر 336.103 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدشاه نورآجان زرغون شهر لوگر 334.057 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدآصف محمدعارف جهادي کلنگار لوگر 328.112 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
رحمت الله حضرت گل حضرت عمر فاروق لوگر 324.391 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سیدامین الله سیدمصطفی جهادي کلنگار لوگر 324.245 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
محمدنذیر عبدالوکیل جهادي کلنگار لوگر 319.218 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محمدنوید نورآغا جهادي کلنگار لوگر 317.713 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدفواد محمدظاهر زرغون شهر لوگر 316.893 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
نور آغا دل آغا پادخواب روغنی لوگر 315.278 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نجب الدین محمد الدین پادخواب روغنی لوگر 313.834 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
سیدعارف سیدواعظ جهادي کلنگار لوگر 311.409 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
صدیق الله زیارت گل دهنو لوگر 310.158 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
محمدنذیر بازمحمد حضرت عمر فاروق لوگر 307.969 دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
محمدتمیم محمدنبی زرغون شهر لوگر 307.58 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
محمدصابر محمد شریف غازی امين الله لوگر 303.696 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
مصطفی محمد نبی چلوزائی لوگر 303.562 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
عبدالباسط محمدشبیر محمدآغه لوگر 303.474 دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
سیف الله عبدالله محمدآغه لوگر 303.329 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدتواب محمدطاهر زرغون شهر لوگر 302.662 دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
احمد ولی فضل الرحیم حامد کرزی لوگر 302.056 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
نورحمن حضرت خان سجاوند لوگر 301.025 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
محمدایمل یارمحمد غازی امين الله لوگر 300.551 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
ذبیح الله سیداجان جهادي کلنگار لوگر 300.054 دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
مرتضی فضل احمد جهادي کلنگار لوگر 299.413 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
خواجه خالقیار خواجه عبدالحبیب دهنو لوگر 298.555 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
وحیدالله دل آغا غازی امين الله لوگر 297.291 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
احمدخالد عمراخان حضرت عمر فاروق لوگر 295.581 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذبیح الله خان الله زرغون شهر لوگر 294.181 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
احمدضیا حبیب الرحمن زرغون شهر لوگر 294.058 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
صبغت الله حبیب الرحمن جهادي کلنگار لوگر 293.937 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سید صفی الله سید محمد امین جهادي کلنگار لوگر 293.256 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
خلیل الرحمن شااغا کوچي هامرکزلوگر لوگر 292.609 دیپارتمنت انستیزی صرف برای ذکور پوهنحی علوم متمم صحی پوهنتون طبی کابل
نور احمد گل احمد پادخواب روغنی لوگر 292.102 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
حکمت الله خان آغا محمدآغه لوگر 291.699 دیپارتمنت برق و الکترونیک پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدنواز محمدسمیع دهنو لوگر 290.606 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون کندهار
صفی الله ریس خان محمدجان خان لوگر 289.758 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
محمد اسحق محمد یوسف حامد کرزی لوگر 289.266 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکورپوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
سردارولی آقاجان مولانا يعقوب چرخي لوگر 288.829 دیپارتمنت تأمین برق صرف برای ذکور پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
سمیع الله اسدالله محمدآغه لوگر 288.432 به نسبت انتخاب کود « صرف برای اناث» نتیجه قرنطین گردید
عبدالباسط غلام سرور سفيدسنگ لوگر 287.379 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات پوهنتون کابل
مدینه محمدیوسف نسوان محمدآغه لوگر 287.016 دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذکر الله عبدالستار حامد کرزی لوگر 286.673 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
رومل محمدالله کوچي هامرکزلوگر لوگر 286.09 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
محمدخالد غوث الدین قلعه نو لوگر 285.433 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
شمس الاحمد شیراحمد مولانا يعقوب چرخي لوگر 285.281 دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عبدالمتین جلات خان غازی امين الله لوگر 285.01 دیپارتمنت انرژی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
بصیراحمد میراحمد زرغون شهر لوگر 284.903 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
سیدذبیح الله سیدعلی آغا جهادي کلنگار لوگر 284.528 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذکریا محمدسالم زرغون شهر لوگر 284.075 دیپارتمنت شهر سازی صرف برای ذکور پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en