نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
احمد زرین چهارزهردار هرات 329.575 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حسینه غلام سعید هيواد هرات 327.79 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون هرات
محمدشفیع حبیب الله سلطان غياث الدين غوری هرات 326.377 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
زهرا غلام سخی نسوان افغان - ترک هرات 324.982 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عزیزالله محمدطاهر .خصوصی رسالت 2 هرات 322.953 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نصیراحمد عبیدالله خصوصي هيواد هرات 319.724 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
مهدی محمد ذکورجبرئیل هرات 319.604 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نجیب الله محمدطاهر .خصوصی رسالت 2 هرات 318.98 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
صفت الله عوض علی خصوصي رضوي هرات 317.795 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شمیه غلام رسول گوهرشادبيگم هرات 317.65 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
فضل الکریم گل آقا خصوصي هيواد هرات 316.565 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سجاد محمدنادر خصوصي توحيد-2 هرات 316.546 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
علی رضا ناظر ذکورجبرئیل هرات 316.385 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سمیع الله محمد امین انقلاب اسلامي هرات 316.194 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
فاطمه سیدهاشم نسوان افغان - ترک هرات 316.063 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
مهدی حسن شاه .خصوصی رسالت 2 هرات 316.042 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
حاجی بی بی حاجی عبدالغنی خصوصي هيواد هرات 315.936 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
سجاد علی غلام حسین سیدمحمدقناد هرات 315.922 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علی رضا خدایرحم .خصوصی رسالت 2 هرات 315.614 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
شقایق علی احمد خصوصي توحيد هرات 313.933 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
آدینه عبدالرحیم هيواد هرات 313.393 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالواسع رستم .خصوصی رسالت 2 هرات 313.013 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
معروف حاجی عسکر خصوصي هيواد هرات 312.806 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
اورانوس غلام جیلانی گوهرشادبيگم هرات 312.781 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عبدالولی عبدالنبی هيواد هرات 312.482 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
امیدالرحمن عبدالقادر هيواد هرات 312.377 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
بهناز حاجی غلام بهاالدین هيواد هرات 312.08 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدمودود سیدمسعود خصوصي هيواد هرات 311.898 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدزبیر حاجی محمدنعیم خصوصي هيواد هرات 311.434 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
مرتضی عبدالحمید ذکورجبرئیل هرات 311.079 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
فریده غلام حسین سیدمحمدقناد هرات 310.93 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمد هارون نجیب الله انقلاب اسلامي هرات 310.441 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
علی محمدعارف خصوصي توحيد-2 هرات 309.969 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدعلی سجاد توریالی خصوصي توحيد-2 هرات 309.679 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
سیدعمر سیدمسعود خصوصي هيواد هرات 309.626 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
نوید گل آقا هيواد هرات 309.552 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
ساینا وکیل احمد نسوان افغان - ترک هرات 309.548 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
عصمت الله بسم الله ذکورافغان - ترک هرات 309.535 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
جیلا جلیل مهري هروي هرات 309.47 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
محمد جاوید محمد خلیل انقلاب اسلامي هرات 309.311 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
بختاور ذکریا خصوصی طلوع نوین هرات 309.101 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
فرهاد احمد خصوصي هيواد هرات 308.613 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون هرات
احمدیاسر عبدالبصیر خصوصي هيواد هرات 308.446 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
فیروزاحمد نوراحمد سلطان غياث الدين غوري هرات 308.446 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
پیمان آقامحمد خصوصي هيواد هرات 307.989 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
سعیده حاجی عبدالکریم هيواد هرات 307.901 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
مصطفی عبدالقیوم خصوصي هيواد هرات 307.859 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
نوروز علی غلام سخی سیدمحمدقناد هرات 307.851 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
اسدالله محمد ذکورجبرئیل هرات 307.728 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
جیلا عبدالله خصوصي هيواد هرات 307.544 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون هرات
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en