نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
عبدالمصور عبدالله استادبهره مند پنجشير 327.797 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
احمدنادر ملامحمد ذکورعنابه پنجشير 295.588 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
ملک فیصل عبدالعتیق استادبهره مند پنجشير 293.943 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
کفایت الله محمدعرفان استادبهره مند پنجشير 292.177 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
فیصل محمدنبی استادبهره مند پنجشير 291.801 دیپارتمنت مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
ذبیح الله محمدموسی ذکورعنابه پنجشير 291.614 دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
ویس الدین صدرالدین رخه پنجشير 287.475 دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
حمیدالله محمدیونس استادبهره مند پنجشير 284.043 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
مسعود احمد ظریف احمد دشت ريوت پنجشير 283.788 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
الهام الله غلام حضرت فراج پنجشير 281.94 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
عتیق الرحمن عبدالحق کرپتياب پنجشير 279.876 دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل
راشد امیرالدین ذکورعنابه پنجشير 271.981 دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل
داود عبدالخالق رخه پنجشير 267.915 دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنحی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدتمیم دوست محمد عبدالودود شهيد پنجشير 266.307 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
سمیع الله محمدیوسف استادبهره مند پنجشير 265.532 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
شمس الله محمدنجیم استادبهره مند پنجشير 263.474 دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل
احمدرایش امیرحاتم .مولوی نفیس محمد پنجشير 256.417 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
مختار محمدنبی استادبهره مند پنجشير 251.877 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
رمضانی نصرت میر تازه محمد شهید پنجشير 250.025 دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
فرزاد اسدالله رخه پنجشير 248.935 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
ولی الله فضل الحق بــــازارک پنجشير 248.885 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
عبدالعزیز عبدالجمیل ذکورعنابه پنجشير 245.672 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی بیولوژی پوهنتون کابل
جلندر محمدصابر استادبهره مند پنجشير 243.978 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون پروان
شکیلا عبدالستار نسوان عمرض پنجشير 242.7 دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی
محمدایمان سخیدالله رخه پنجشير 241.915 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی
عثمان غلام حیدر بــــازارک پنجشير 241.899 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
غلام احمد غلام احیا بــــازارک پنجشير 239.232 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
صفی الله محمدیوسف استادبهره مند پنجشير 237.798 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تخار
محمدشعیب میرامام استادبهره مند پنجشير 237.289 دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی
احمدشکیب لنگرخان آبدره پنجشير 236.601 دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی
کریم الله قندآغا ذکورخنج پنجشير 236.411 دیپارتمنت مطبوعات پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان
عبدالوارث عبدالغیاث بــــازارک پنجشير 235.579 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان
محمدمنیر غلام جان ذکورنمبردوم فراج پنجشير 235.06 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنحی شرعیات پوهنتون البیرونی
هوشین محمدعزیز بی بی آمنه پنجشير 234.73 دیپارتمنت فقه و عقیده پوهنحی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
عبدالوحید عبدالواسیع استادبهره مند پنجشير 234.534 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
خلیل الله محمدالله شابه عمرض پنجشير 234.007 دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر
احمدشکیب شیخ محمد ذکورعنابه پنجشير 233.994 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون البیرونی
آمرخان زلمی ذکوربادقول پنجشير 232.817 دیپارتمنت رادیو تلویزیون پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون پروان
صفی الله نورعلی رخه پنجشير 231.728 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر
محمدصیام محمدقاسم فراج پنجشير 231.254 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندهار
فرهاد بابه گل شاه گلاب الدين شهيد پنجشير 231.097 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
زمان الدین امام محمد .مولوی نفیس محمد پنجشير 230.911 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروان
تواب احمد نورآقا ليسه مسلکي تجارت پنجشير 230.821 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار
محمدنائب سیدالرحمن ذکورعنابه پنجشير 228.488 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
ذکرالله شکرالله عبدالودود شهيد پنجشير 227.829 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان
عباس عبدالواحید خاتم الانبيا پنجشير 227.826 دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
عطاالله مولوی محمدمرزا رخه پنجشير 227.56 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کندهار
عبدالمالک عین الدین گلاب الدين شهيد پنجشير 225.562 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون پروان
حسیب الله محمدیعقوب ملک مرزاشهيد پنجشير 225.421 دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
هارون عبدالرحمن استادبهره مند پنجشير 225.206 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en