نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
محمدعزت فضل الرحیم پل خشتی کندز 318.648 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
عبدالحسیب محمدیوسف مولوی سراج الدين شهيد کندز 312.028 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
نجم الدین محمدغنی شنه تپه کندز 309.61 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
زیبا دلاوری درمحمد نسوان مرکزی امام صاحب کندز 305.256 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
یما عبدالبصیر ليسه عالي شيرخان کندز 304.187 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون بلخ
سویبه غلام حسین سه درک کندز 301.862 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
شعیب صالح محمد لیسه خزانی کندز 300.488 دیپارتمنت انجنیری نرم افزارصرف برای ذکور پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
قسیم جان محمدجان استاد غازی خان کندز 297.787 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
امید حمیدالله مولوی سراج الدين شهيد کندز 290.456 دیپارتمنت عمومی پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کندز
محمدعارف محمدعاقل استاد غازی خان کندز 288.906 دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنحی زارعت پوهنتون کابل
جمال الدین عبدالحکیم ذکورکهندژ کندز 288.69 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی صحت عامه پوهنتون طبی کابل
عبدالحفیظ کمال الدین مولوی سراج الدين شهيد کندز 286.325 دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک پوهنتون پولی تخنیک کابل
محمدحافظ درمحمد استاد غازی خان کندز 284.057 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز
زهرا عبدالرحمن سه درک کندز 280.461 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
محمدیاسین محمدهاشیم لیسه خزانی کندز 279.086 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
شیلا عبدالشهید نسوان بي بي آمنه کندز 278.871 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز
سیدمحمد محمدوزیر ذکورامام صاحب کندز 277.337 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
امیدالله محمدیاور شیرخان کندز 274.848 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
سمیع الله گل محمد حضرت علي کرم الله وجهه کندز 273.75 دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ
حبیب الله مومین خان جمعيت 4 دره کندز 273.719 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
همایون جانان شیرخان کندز 273.503 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
زرغون محمدنسیم حضرت علي کرم الله وجهه کندز 273.178 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
واثق الله سیداسرار استاد غازی خان کندز 273.108 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
نصرت الله سلطان عزیز ذکور مرکزی امام صاحب کندز 272.999 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
محمدعمر محمدنواب جمعيت 4 دره کندز 272.13 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
روح الله عبدالستار کلوخ تپه کندز 269.36 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز
مسیح الله عصمت الله استاد غازی خان کندز 266.103 انستیتوت های نیمه عالی ولایت کندز
سلیمان فیض محمد خصوصي لمر کندز 265.944 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار
محمدآصف محمدظهور مولوی سراج الدين شهيد کندز 265.886 دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
نورالحق حاجی اخترمحمد خصوصي لمر کندز 264.927 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
صدیق الله فیض محمد خصوصي لمر کندز 263.532 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
سردارخان عبدالخالق ذکورکهندژ کندز 263.272 دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
ثریا عبدالغنی بــي بـــي عايشه صديقه کندز 261.396 دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ
سحر سیدخلیل نسوان مرکزی امام صاحب کندز 261.394 دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل
ذکرالله نعمت الله ذکورکهندژ کندز 261.186 دیپارتمنت ادارۀ عامه صرف برای ذکور پوهنحی اداره و پالیسی عامه پوهنتون بلخ
محمدخالد عبدالخالق آق مسجد کندز 261.015 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون لغمان
صلاح الدین نصرالدین خصوصي لمر کندز 259.326 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
غلام ربانی حاجی رحم خدا ذکورکهندژ کندز 255.301 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
محمدصابر سیدعباس حضرت علي کرم الله وجهه کندز 254.382 دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز
نیازالله صالح محمد حضرت علي کرم الله وجهه کندز 253.756 دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلان
نوریه سیف علی نسوان بي بي آمنه کندز 252.807 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی فارمسی پوهنتون بلخ
گل پیدا دولت عزیز نسوان بي بي آمنه کندز 252.577 دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز
حمیدالله زهرالله استاد غازی خان کندز 251.572 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
محمدرحیم محمدابراهیم مولوی سراج الدين شهيد کندز 251.179 دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز
نورمحمد حاجی شایسته میر خصوصي لمر کندز 250.083 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کندهار
عبدالستار مختار ليسه ابراهيم خيل کندز 247.881 دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ
عابد محمددین تخنيکي ومسلکي کندز 246.576 دیپارتمنت نفت و گاز صرف برای ذکور پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
غوث الدین بهرالدین ليسه عالي شيرخان کندز 245.462 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
زوهیره محمدیونس نسوان خديجه الکبری کندز 242.953 دیپارتمنت زبان و ادبیات علوم و فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون کندز
شکرالله فقیرمحمد ذکورکهندژ کندز 242.86 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en