نام نام پدر مکتب ولایت نمره نتیجه
رضا عوض عبدالرحيم شهيد کابل 344.248 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
اخترمحمد چمن علی شهدا غوغه غزني 344.202 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
ذبیح الله رحمت الله غازي کابل 342.682 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدرامین لطف الله افغان ترک جوزجان جوزجان 342.538 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی ریاضی پوهنتون کابل
حامد احمدالله عبدالرحيم شهيد کابل 340.925 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
حسین داد عوض علی حبيبيه کابل 340.809 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
بهشته عبدالحمید بي بي عايشه صديقه کابل 340.781 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدسهراب نورالهادی ليسه حضرت ابراهيم خليل الله کابل 340.733 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
پلاتین عبدالمنیر لیسه مخفی بدخشی کابل 339.534 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فداحسین جعفرعلی ذکور چهيل باغتوي پشيی غزني 339.41 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
شفیق الله محمدیمین ليسه حضرت ابراهيم خليل الله کابل 339.403 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فصیح الله صفی الله استقلال کابل 339.385 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
روح الله جانعلی استاد مصباح کابل 339.382 دیپارتمنت بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
سونیا حبیب شاه سردارمحمدداودخان کابل 339.36 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون شیخ زاید خوست
علی اکبر سلطان علی عبدالرحيم شهيد کابل 339.258 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
گل سیمه فضل الرحمن بي بي عايشه صديقه کابل 339.24 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
مرتضی عبدالطیف عبدالرحيم شهيد کابل 339.24 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
مقبول الدین عزیزالدین محمدطاهرشهید کاپيسا 339.237 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
مهدی شعبان قلعه قاضی کابل 339.19 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
امان الله علی جان عبدالرحيم شهيد کابل 339.089 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
مرسل رجب خان شهرک وحدت کابل 339.074 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
شرف نادرعلی استادعبدالغفورسلطاني غزني 337.845 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
آریا ضیامحمد اناث زبیده خانم افغان ترک بلخ 337.799 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون بلخ
نصرت الله کریم الله ليسه حضرت ابراهيم خليل الله کابل 337.668 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدعقیل محمدسرور عبدالرحيم شهيد کابل 337.668 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
احمدحسین خداداد ذکور سیدالشهدا-- کابل 337.647 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
یحیی محمدذاکر ذکور آريانا افغان ترک کابل 337.647 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عرفان حبیب الله خصوصی دین ودانش کابل 337.533 دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
عصمت الله ضامن استادعبدالغفورسلطاني غزني 337.529 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
انعام الله فدامحمد غلام حيدرخان کابل 337.529 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
کامله حبیب الله گلخانه کابل 337.527 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
مصطفی عبدالخلیل محراب الدين کابل 337.523 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
امیرتیمور عبدالحمید بهلول صاحب غزني 337.502 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمدسلیم عبدالواحد همـــــايون شهيد کابل 337.382 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محمداصف محمدطاهر غلام حيدرخان کابل 337.358 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
سیدعمر سیداعظم سیدالناصری کابل 336.425 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمد بلال محمدظاهر جهادي کلنگار لوگر 336.425 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
جعفر محمدحسن عبدالرحيم شهيد کابل 336.252 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
انعام الله شیردل محمدآغه لوگر 336.103 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
خیرالله رحیم الله استقلال کابل 336.082 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
وفی الله اسرارالله ليسه حضرت ابراهيم خليل الله کابل 335.964 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
علی یحی رمضان شهرک صفا ـ کابل 335.958 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
محب الله محمدمهدی عبدالرحيم شهيد کابل 335.958 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
محمدیاسین محمدعظیم ذکور آريانا افغان ترک کابل 335.94 دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
مژگان هدایت الله صوفي محمداسلام معين کابل 335.937 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
ابوالفضل حبیب الله عبدالرحيم شهيد کابل 335.933 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
احمدصمیم فهیم اقا مشعل بيات سره مياشت کابل 335.915 دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فاطمه محمدرضا خصوصی دین ودانش کابل 335.819 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
فرح دیبا محمدجعفر ملالي کابل 335.788 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
الهه عبدالاحد بي بي ســــــــاره کابل 335.644 دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en